Naš Blog

razmišljanja na razne teme koje nas interesuju

Jan
05

PUT OD ČOKOTA PREKO BOCE VINA DO PREMIUM BRENDA

Posted January 1, 2013 by admin in design with 231 comments

ANT:
Vino visokog kvaliteta koje ste upravo proizveli je vaša ulaznica u posao izgradnje premium vinskog Brenda. Nakon što ste napravili vrhunsko vino, profesionalac iz oblasti brend menadžmenta će vam pomoći da da vaš trud pretvorite u poslovni uspeh.

Ali, kako dobri proizvodi uopšte postaju veliki brendovi?

Ako ste mala ili srednja vinarija, ovo je ključno pitanje za vas. Jer pakovanje fantastičnog vina u lepu bocu je tek pola posla. Tek tada je vreme da ljudi saznaju za vas. Ali na način kako vi to želite, kako je korisno za vaš biznis i vaš brend. U ovom i seriji tekstova koji slede vodiću vas kroz proces izgradnje premium vinskog Brenda, ukazati na ključna mesta i, nadam se, dati odgovore na neka vaša pitanja i dileme po pitanju marketinga vinskog proizvoda.

Pretpostavimo da ste već napravili, ili upravo završavate svoje prvo vino visokog kvaliteta. Dugoročni uspeh jednostavno nije moguć bez kvalitetnog proizvoda. Ovo je prva i najvažnija premisa bez koje nije moguć poslovni uspeh. Da, ima zabeleženih slučajeva poslovnog uspeha sa lošim proizvodima, ali pre ili kasnije, platićete ceh za to. Naša tema je Premium Brend, odnosno vino najvišeg nivoa kvaliteta.

Takođe, ako vam je namera da svoj biznis bazirate na količinama, pre nego na vrednosti, ako je vaš fokus plasmana proizvoda na supermarketima i diskontima pića, ovaj tekst nije za vas. Ne gubite vreme….

Vino visokog kvaliteta je vaša ulaznica u posao izgradnje premium vinskog Brenda. Nakon što ste napravili vrhunsko vino, profesionalac iz oblasti brend menadžmenta će vam pomoći da vaš trud pretvorite u poslovni uspeh.

Ali, kako dobri proizvodi uopšte postaju veliki brendovi?

Ako ste mala ili srednja vinarija, ovo je ključno pitanje za vas. Jer pakovanje fantastičnog vina u lepu bocu je tek pola posla. Tek tada je vreme da ljudi saznaju za vas. Ali na način kako vi to želite, kako je korisno za vaš biznis i vaš brend.

Proces koji vas čeka se sastoji od svega osam koraka. Kada, u tekstovima koji slede, prođemo zajedno kroz sve tačke ovog procesa, poznavaćete svoje ciljno tržište, svoje konkurente, svoje strateške tačke diferencijacije od konkurencije, znaćete šta vaš brend znači vašim konzumentima, odabraćete svoju marketing strategiju ili makar pravac delovanja.

Prvi i verovatno najvažniji od koraka koji nas očekuju je razmevanje potrošača.

Za jedan broj vaših konzumenata senzorne karakteristike vina su dovoljne . Ovo su potrošači koji su edukovani, istreniranih čula, iskusni konzumenti koji prepoznaju kvalitet kako god da je upakovan , u ma kojoj prilici. Ali, procena je da ovakvih vinskih eksperata ima svega 2-5%. Dakle, svi ostali, njih 98%, zavise od priče koju ćete oko vaše boce vina ispričati i od načina na koji ćete im to plasirati. Kako oni to vide?

U sledećem textu ,, Njegovo veličanstvo vinski potrošač”