Naši radoviPortfolio

Pekara Ključ

- Kreiranje i realizacija marketing strategije
- Podrška izgradnji brenda i reputacije
- Marketing i oglašavanje na društvenim mrežama
- B2B komunikacija i konsalting oko osmišljavana strategije prodaje
- Kreiranje sadržaja, tekstova, fotografija i osmišljavanje aktivacija za kupce
- Izrada website-a

 GALERIJA PROJEKTA

Pekara Ključ
facebook_page_plugin