Naši radoviPortfolio

DOMAR

- Marketing strategija u online okruženju
- Marketing na društvenim mrežama(facebook, twitter, LinkedIn)
- Internet oglašavanje
- E mail marketing – newsletter
- Copywrite za potrebe digitalnog marketinga 

DOMAR
facebook_page_plugin