Naši radoviPortfolio

city magacin outlet

- Osmišljavanje i realizacije strategije u online okruženju
- Marketing i oglašavanje na društvenim mrežama
- Kreiranje website-a
- Fotografija

 

city magacin outlet
facebook_page_plugin