Naši radoviPortfolio

Vinarija Despotika

- Kreiranje i realizacija marketing strategija u online okruženju
- Kreiranje website-a
- Konsalting u kreiranju novog vizuelnog identiteta
- Dizajn i produkcija promotivnih materijala

GALERIJA PROJEKTA

Vinarija Despotika
facebook_page_plugin