Naši radoviPortfolio

RESTORAN NACIONALNE KUHINJE JELEK

- Marketing strategija u online okruženju
- Marketing na društvenim mrežama i Internet oglašavanje
- Osmišljavanje i organizacija događaja
- Edukacija osoblja o vinskoj kulturi
- Fotografija

RESTORAN NACIONALNE KUHINJE JELEK
facebook_page_plugin