Naši radoviPortfolio

RECSYS MEDICAL

- Kreiranje i realizacija marketing strategije u online okruženju
- Izrada vizulenog identiteta i osmišljavanje sadržaja za projenat „Top Health“
- Dizajn i produkcija ambalaže za proizvode

GALERIJA PROJEKTA

RECSYS MEDICAL
facebook_page_plugin