Naši radoviPortfolio

CARDS PRINT

- Marketing strategija u online okruženju
- Osmišljavanje koncepta događaja
- Organizacija događaja
- Foto i video zapis sa događaja
- Dizajn pozivnica za događaja
- Organizacija aranžmana
- Osmišljavanje, dizajn i produkcija promotivnog materijala

 GALERIJA PROJEKTA

CARDS PRINT
facebook_page_plugin